ANSÖKAN

Utbildningen

Utbildningen är på yrkeshögskolenivå och genomförs i samarbete med branschens företag och branschorganisationen Sveriges trafikskolors riksförbund (STR) samt Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium (STFG) och syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som trafiklärare. Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningstid

Utbildningen är 60 veckor varav 15 veckor är arbetsplatsförlagd utbildning (LIA). Utbildningen är heltid måndag till fredag och genomförs i huvudsak ute på Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium i Kungens kurva.

Behörighetskrav

  • Minst 21 år
  • B-Körkort manuell (utfärdat inom EES) sedan minst 3 år
  • Allsidig kör-och trafikvana
  • Slutförd 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. Intagning kan ske trots att du saknar detta, om du med referenser eller intyg kan styrka att du tror att du är lämpad för trafikläraryrket genom dina tidigare arbetslivserfarenheter (sk. reell kompetens)

 

Ansökan

 

Om du uppfyller alla behörighetskrav kommer du att bli kallad till en gruppintervju. Går du vidare från intervjun kommer du att få göra en körbedömning för att bevisa att du besitter allsidig trafik- och körvana.

Kursstart
Augusti 2018

Sista ansökningsdag
15 april 2018

Ansökan skickas till

Stockholms Trafiklärarutbildning
Värmdövägen 108, 131 60 NACKA