INFORMATION KRING ANSÖKNING

Utbildningen
Utbildningen är på yrkeshögskolenivå och genomförs i samarbete med branschens företag och branschorganisationen Sveriges trafikskolors riksförbund (STR) samt Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium (STFG) och syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som trafiklärare. Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningstid
Utbildningen är 60 veckor varav 15 veckor är arbetsplatsförlagd utbildning (LIA). Utbildningen är heltid måndag till fredag och genomförs i huvudsak ute på Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium i Kungens kurva.

Behörighetskrav

  • B-Körkort (utfärdat inom EES) sedan minst 18 månader
  • Allsidig kör-och trafikvana
  • Slutförd 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. Intagning kan ske trots att du saknar detta, om du med referenser eller intyg kan styrka att du tror att du är lämpad för trafikläraryrket genom dina tidigare arbetslivserfarenheter (sk. reell kompetens)

Ansökan
Klicka här för ansökan Stockholms trafiklärarutbildning

  • Ansökningsblankett
  • CV och personligt brev
  • Kopia på gymnasiebetyg
  • Kopia på körkortet (fram och baksida)

Vid fullständig ansökan kommer du att bli kallad till en gruppintervju. Går du vidare från intervjun kommer du att få göra en körbedömning för att bevisa att du besitter allsidig trafik- och körvana.

 

KONTAKTINFORMATION

VÅR ADRESS

MAILA OSS

RING OSS

SWISH

123-3211422

BANKGIRO

5125-0140